Αρχική

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 1228344299000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΜΟΡΦΟΚΛΗΣΙΑΣ 21, 15122 ΜΑΡΟΥΣΙ